KVARTER & STADSDELAR

ÖKADE FASTIGHETS­VÄRDEN

AWiWo erbjuder uppkoppling även för kvarter och bostadsområden. Detta öppnar upp för helt nya möjligheter och även ett antal positiva effekter som att hyresgäster exempelvis via ett trådlöst nät, som finns både inomhus och utomhus, kan erbjuda nya tjänster. Det kan vara personliga trygghetslarm som fungerar i fastigheten såväl som i närområdet eller kameraövervakning av kvarter och parkeringar för ökad trygghet.

Genom att arbeta med en modern och framtidssäker digital plattform kan förvaltning och brukare snabbare utbyta information och en ”community” känsla skapas. Detta kan vara ett sätt att skapa större fastighetsvärden genom digitalisering.

STADSDELAR

I takt med att byggandet av mindre stadsdelar blir allt vanligare blir även kravställningen på den kommunikationslösning som installeras ändrad. De olika typerna av slutanvändare kräver olika fokus. Ett äldrehem har andra behov än en förskola, en lägenhet för en barnfamilj skiljer sig från ett kontor.

Med AWiWo som leverantör kan du som beställare känna dig trygg att vi säkerställer en digital kommunikationsplattform för samtliga fastigheter som är anpassade för respektive slutanvändare. Det ger dessutom en möjlighet för varje slutanvändare att kunna röra sig fritt inom stadsdelen med ständig uppkoppling för Mobilitet. AWiWo Quadra-Play erbjuder framtidens lösning redan idag!