SAMHÄLLS­FASTIGHETER

DIGITALISERINGEN AV SVERIGE

En ny strategi för digitaliseringen av Sverige presenterades av regeringen 2017 och syftar till att stärka landet genom olika initiativ för att öka konkurrenskraft, sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För att detta skall kunna ske behövs nya infrastrukturer, affärsmodeller och innovationer inom området för kommunikationslösningar.

AWiWo Quadra-Play är inte lösningen på allt men adresserar viktiga områden för uppkoppling till internet för både brukare och smarta fastigheter. Skola, vård och integration är något som står i fokus och där AWiWo kan göra skillnad genom samhällsnytta.

SAMHÄLLSNYTTA

Behovet av vård i hemmen ökar dramatiskt då antalet äldreboenden inte är tillräckliga i takt med att vår befolkning i genomsnitt blir äldre. I kombination med introduktionen till vård via appar och sensorer ökar även behovet av säker och stabil trådlös uppkoppling i hemmen. AWiWo kan säkerställa dessa behov med en robust och trygg uppkoppling som ger förutsättningar för detta. Som fastighetsägare kan ni både för befintliga och nya samhällsfastigheter få offert på hur ni gör dessa framtidssäkra för de ökade behoven.

För att uppnå den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet 2022 krävs bl.a. att eleverna har tillgång till digitala verktyg och lärarresurser för arbete i och utanför skolan. Redan idag använder huvuddelen av landets skolor molntjänster för det dagliga skolarbetet och för kontakten med vårdnadshavare. Avsaknad av uppkoppling försvårar för barn & ungdomars skolarbete i hem som kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna till bredbandsabonnemang/WiFi.