FASTIGHETSSYSTEM

FÖR FASTIGHETSÄGARE/­FÖRVALTARE

Genom att installera AWiWo WiseHouse Quadra-Play kan ett antal fastighetssystem enkelt kopplas till en plattform. Den vanligaste lösningen idag är att allt mellan 5–10 st olika fastighetssystem skall kopplas upp för att ha kontroll på allt från brand-, värme-, passage-, el- och styr- & reglersystem.

Genom AWiWo’s digitala informationsskärmar kan omedelbar kommunikation till brukare och boende ges interaktivt. I kombination med digitala postboxar blir fysisk och digital information snabbare och enklare att hantera i förvaltningen. Olika funktioner för realtidsövervakning i varje hushåll av exvis temperatur och styrning kan erbjudas. Generellt sett blir förvaltningen effektivare och för brukare ger det en ökad attraktion av fastigheten.

FÖR BOENDE/BRUKARE

Snabbt tillgänglig informationsinhämtning sker via skärmar i entréer och lägenheter. Dessa kan även kopplas till appar för mobila enheter. Olika bokningssystem finns lätt tillgängliga för tvättstuga, bilpooler eller gemensamhetslokaler. Med ett uppkopplat portsystem kan boende och/eller brukare nås via sin mobil även när man inte befinner sig i fastigheten, och kan på så vis släppa in gäster och besökare i realtid.

Trygghet kan även erbjudas genom olika trådlösa larmtjänster för exempelvis äldreboenden eller vårdhem. Med AWiWo WiseHouse Quadra-Play blir det både enklare, effektivare och roligare att bo, vara och förvalta. Välkommen med din förfrågan!

AWiWo WISEHOUSE

Med AWiWo WiseHouse egenutvecklade plattform kan följande system erbjudas:

  • Bokningssystem, tvättstugor, poolbilar m.m.
  • Digitala informationsskärmar för trapphus
  • Passagesystem
  • Trygghetssystem med larmövervakning
  • Kameraövervakning
  • Digitala låslösningar med app
  • Digitala postboxar

Kontakta oss gärna för mer information eller för en offert: info@awiwo.com